Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24 Tachwedd 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Absennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Diane King Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Julie Matthews Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol