Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29 Medi 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Absennol
Terry Flanagan Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gill German Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Ymddiheuriadau
Kathleen M Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Neil Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Vice-Chair, in the Chair Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd