Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A THRWY GYNHADLEDD FIDEO.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Absennol
Terry Flanagan Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Yn bresennol
Kathleen M Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Neil Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Is-Gadeirydd Yn bresennol