Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Mehefin 2022 11.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Siambr y Cyngor Neuadd y Sir a thrwy Gynhadledd Fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Ymddiheuriadau