Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Mehefin 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   tbc

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Cadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid