Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 17 Mawrth 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   VIRTUALLY VIA ZOOM

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Councillor Hugh Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Bob Murray Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Paul Penlington Aelod A ddisgwylid
Councillor Pete Prendergast Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Arwel Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Peter Scott Aelod Yn bresennol
Councillor Andrew Thomas Aelod Yn bresennol
Councillor David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid