Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 30 Medi 2022 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   trwy cyfrwng fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Diane King Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod A ddisgwylid