Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 30 Medi 2022 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy cyfrwng fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Absennol
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Absennol
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Diane King Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Julie Matthews Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Absennol