Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8 Rhagfyr 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol