Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8 Rhagfyr 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod A ddisgwylid
Y cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd James Elson Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan James Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Michelle Walker Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd A ddisgwylid