Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20 Hydref 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd A ddisgwylid