Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30 Mehefin 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Hogg Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd