Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10 Mawrth 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   via video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Timms Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol