Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10 Mawrth 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   via video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Is-Gadeirydd Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Mynychwyd