Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 21 Hydref 2022 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gyfrwng Fideo Gynhadledd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Joan Butterfield Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Cheryl Carlisle Aelod Ymddiheuriadau
Councillor David Gerard Carr Aelod Yn bresennol
Councillor Kelly Clewett Aelod Yn bresennol
Councillor Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Councillor Alan Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Paul Keddie Aelod Yn bresennol
Councillor Bernice McLoughlin Aelod Yn bresennol
Councillor Terry Mendies Aelod Absennol
Councillor Angie O'Grady Aelod Yn bresennol
Councillor Stephen Anthony Price Aelod Yn bresennol
Councillor Kay Redhead Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Austin Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Councillor John Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Gareth Sandilands Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Elfed Williams Aelod Yn bresennol