Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 21 Hydref 2022 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Lleoliad:   Council Chamber, County Hall, Ruthin (to be confirmed)

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Geoffrey David Corry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Chris Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ifor Lloyd Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Donald Milne Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elizabeth Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Harry Saville Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Nigel Smith Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Joan Vaughan Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid