Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Hydref 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   trwy cyfrwng fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Brian Blakeley Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Alan Hughes Aelod Absennol
Councillor Hugh Irving Aelod Yn bresennol
Councillor Tina Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Councillor Anton Sampson Aelod Mynychwyd
Councillor Peter Scott Aelod Yn bresennol
Councillor Glenn Swingler Aelod Yn bresennol
Councillor Graham Timms Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol