Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2022 9.30 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Absennol
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Cadeirydd Yn bresennol