Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7 Medi 2022 9.30 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   To be confirmed

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod A ddisgwylid