Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 12 Ionawr 2022 9.30 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Councillor Peter Evans Aelod Yn bresennol
Councillor Alan Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Brian Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Tina Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Councillor Christine Marston Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Councillor Bob Murray Aelod Yn bresennol
Councillor Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Councillor Peter Scott Aelod Yn bresennol
Councillor Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Councillor Julian Thompson-Hill Aelod Yn bresennol
Councillor Joe Welch Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Councillor Mark Young Aelod Yn bresennol