Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23 Tachwedd 2022 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Nigel Rudd Aelod Yn bresennol
David Stewart Cadeirydd Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Ymddiheuriadau