Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Medi 2022 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   To be confirmed

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Barry Mellor Cadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod A ddisgwylid
Paul Whitham Aelod A ddisgwylid