Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Medi 2022 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   To be confirmed

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Nigel Rudd Aelod A ddisgwylid
David Stewart Cadeirydd A ddisgwylid
Paul Whitham Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod A ddisgwylid