Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27 Gorffennaf 2022 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A THRWY GYNHADLEDD FIDEO.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Hugh Evans Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Justine Evans Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Carol Holliday Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Nigel Rudd Aelod Yn bresennol
David Stewart Aelod Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Yn bresennol
Councillor Elfed Williams Aelod Yn bresennol