Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8 Mehefin 2022 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Hugh Evans Aelod Yn bresennol
Councillor Justine Evans Aelod Yn bresennol
Councillor Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Councillor Merfyn Parry Aelod Absennol
Nigel Rudd Aelod Yn bresennol
David Stewart Aelod Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Yn bresennol
Councillor Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau