Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16 Mawrth 2022 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Barry Mellor Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Yn bresennol