Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 26 Ionawr 2022 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   TRWY GYNHADLEDD FIDEO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Councillor Martyn Holland Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Barry Mellor Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Arsyllwr Mynychwyd
Paul Whitham Aelod Yn bresennol