Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13 Rhagfyr 2022 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gill German Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jason McLellan Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Arwel Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Mynychwyd