Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2022 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Emma Jones Council Staff A ddisgwylid
Councillor Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Councillor Gill German Aelod Yn bresennol
Councillor Elen Heaton Aelod Yn bresennol
Councillor Julie Matthews Aelod Yn bresennol
Councillor Jason McLellan Aelod Yn bresennol
Councillor Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Councillor Win Mullen-James Aelod Yn bresennol
Councillor Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Councillor Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Chris Evans Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Williams Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Mark John Young Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Scott Arsyllwr Mynychwyd