Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   trwy cyfrwng fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Mainon Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Barry Mellor Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Rhys Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd