Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr 2022 10.00 am, Cyngor Sir

Lleoliad:   yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gill German Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Diane King Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jason McLellan Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Absennol
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Eryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol