Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 11 Hydref 2022 10.00 am, Cyngor Sir

Lleoliad:   via Video Conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod A ddisgwylid
Y cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd James Elson Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gill German Aelod A ddisgwylid
Y cynghorydd Jon Harland Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elen Heaton Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan James Cadeirydd A ddisgwylid
Emma Jones Council Staff A ddisgwylid
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Diane King Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Jason McLellan Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod A ddisgwylid
Councillor Win Mullen-James Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod A ddisgwylid
Councillor Michelle Walker Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Eryl Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod A ddisgwylid