Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6 Medi 2022 10.00 am, Cyngor Sir, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   the Council Chamber, County Hall, Ruthin and via Video Conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn