Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2022 10.00 am, Cyngor Sir

Lleoliad:   yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Brian Blakeley Aelod Yn bresennol
Councillor Michelle Walker Aelod Yn bresennol
Councillor Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Councillor Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Kelly Clewett Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Karen Anne Edwards Aelod Yn bresennol
Councillor Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Councillor Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Councillor James Elson Aelod Yn bresennol
Councillor Chris Evans Aelod Yn bresennol
Councillor Hugh Evans Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Justine Evans Aelod Yn bresennol
Councillor Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Councillor Gill German Aelod Yn bresennol
Councillor Jon Harland Aelod Yn bresennol
Councillor Elen Heaton Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Martyn Hogg Aelod Yn bresennol
Councillor Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Councillor Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Councillor Hugh Irving Aelod Yn bresennol
Councillor Alan James Aelod Yn bresennol
Emma Jones Council Staff A ddisgwylid
Councillor Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Keddie Aelod Yn bresennol
Councillor Diane King Aelod Yn bresennol
Councillor Geraint Lloyd-Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Julie Matthews Aelod Yn bresennol
Councillor Jason McLellan Aelod Yn bresennol
Councillor Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Councillor Terry Mendies Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Raj Metri Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Win Mullen-James Aelod Yn bresennol
Councillor Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Councillor Pete Prendergast Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Councillor Arwel Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Gareth Sandilands Aelod Yn bresennol
Councillor Peter Scott Aelod Yn bresennol
Councillor Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Councillor Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol
Councillor Cheryl Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Elfed Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Eryl Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Councillor Mark Young Aelod Yn bresennol