Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 11 Mehefin 2021 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Lleoliad:   via Video Conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geoffrey David Corry Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ifor Lloyd Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elizabeth Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Harry Saville Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Nigel Smith Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Timms Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Joan Vaughan Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol