Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 26 Gorffennaf 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   via Video Conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Evans Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Martyn Holland Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Glenn Swingler Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Graham Timms Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Arsyllwr Mynychwyd