Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 28 Gorffennaf 2021 2.00 pm, Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol

Lleoliad:   Cynhadledd Fideo

Cyswllt:    Helen Vaughan-Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Graham Timms Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Joe Welch Aelod A ddisgwylid