Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 28 Ebrill 2021 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Via ZOOM

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Mabon ap Gwynfor Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Councillor Martyn Holland Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Alan James Aelod Yn bresennol
Councillor Barry Mellor Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Joe Welch Aelod Ymddiheuriadau
Paul Whitham Aelod Yn bresennol