Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9 Chwefror 2021 10.00 am, Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol

Lleoliad:   Cynhadledd Fideo

Cyswllt:    Helen Vaughan-Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Bobby Feeley Aelod A ddisgwylid
Councillor Brian Jones Aelod A ddisgwylid
Councillor Gwyneth Kensler Aelod A ddisgwylid
Councillor Barry Mellor Aelod A ddisgwylid
Councillor Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Councillor Tony Thomas Aelod A ddisgwylid
Councillor Graham Timms Aelod A ddisgwylid
Councillor Joe Welch Aelod A ddisgwylid