Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 5 Tachwedd 2021 10.00 am, Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Lleoliad:   Virtually Via Zoom

Cyswllt:    01824 712589
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Glyn Banks Aelod A ddisgwylid
Councillor Derek Butler Aelod A ddisgwylid
Councillor Bobby Feeley Aelod A ddisgwylid
Councillor Hugh Jones Aelod A ddisgwylid
Councillor David Kelly Aelod A ddisgwylid
Councillor Tony Thomas Cadeirydd A ddisgwylid