Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021 10.00 am, Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Lleoliad:   Cynhadledd Fideo

Cyswllt:    01824 712589
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Derek Butler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd David Kelly Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Carolyn Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Cadeirydd Yn bresennol