Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4 Chwefror 2021 10.00 am, Is-Bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   TRWY CYFRWNG FIDEO

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol