Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2021 10.00 am, Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Anton Sampson Aelod Yn bresennol
Councillor Graham Timms Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Joe Welch Aelod Absennol
Councillor Emrys Wynne Is-Gadeirydd Yn bresennol