Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13 Gorffennaf 2021 10.00 am, Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Tony Flynn Aelod Absennol
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Anton Sampson Aelod Absennol
Councillor Graham Timms Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Joe Welch Aelod Absennol
Councillor Emrys Wynne Is-Gadeirydd Yn bresennol