Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16 Rhagfyr 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   by video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Joan Butterfield Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Jeanette Chamberlain-Jones Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Rachel Flynn Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Pat Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Christine Marston Aelod Yn bresennol
Councillor Melvyn Mile Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Councillor David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Emrys Wynne Is-Gadeirydd Yn bresennol