Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16 Medi 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   by video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pat Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Christine Marston Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Is-Gadeirydd Yn bresennol