Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8 Gorffennaf 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Councillor Jeanette Chamberlain-Jones Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Hugh Irving Aelod Yn bresennol
Councillor Pat Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Christine Marston Aelod Yn bresennol
Councillor Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Councillor Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Councillor David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Emrys Wynne Is-Gadeirydd Yn bresennol