Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20 Mai 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Evans Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pat Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Christine Marston Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol