Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 15 Ebrill 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   TRWY CYFRWNG FIDEO.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pat Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Christine Marston Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Absennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Is-Gadeirydd Yn bresennol