Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 5 Tachwedd 2021 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Christine Marston Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrew Thomas Aelod Absennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Aelod Ymddiheuriadau