Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2021 9.30 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Evans Aelod Absennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Alan James Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Christine Marston Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Penlington Aelod Absennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol