Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Evans Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Evans Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Christine Marston Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Penlington Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Glenn Swingler Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Joe Welch Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol