Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20 Hydref 2021 10.00 am, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Lleoliad:   via VIDEO CONFERENCE

Cyswllt:    Committee Administrator
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dominic Oakes Church Representative Yn bresennol
Rev. Brian Huw Jones Church Representative Ymddiheuriadau
Rev. Martin Evans-Jones Church Representative Absennol
Mrs Cate Harmsworth Teacher Representative Ymddiheuriadau
Ms. Ali Ballantyne Teacher Representative Yn bresennol
Tania Ap Siôn Co-Optee Absennol
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Councillor Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Councillor Rachel Flynn Aelod Ymddiheuriadau
Jennie Downes Church Representative Yn bresennol
Councillor Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Collette Owen Church Representative Yn bresennol
Councillor Meirick Lloyd Davies Aelod Ymddiheuriadau
Leah Crimes Teacher Representative Ymddiheuriadau
Sarah Griffiths Teacher Representative Yn bresennol
Katie Mason Teacher Representative Yn bresennol