Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 3 Rhagfyr 2021 10.00 am, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   FIDEO-GYNADLEDDA

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Ian Trigger Cadeirydd Yn bresennol
Julia Hughes Is-Gadeirydd Yn bresennol
Anne Mellor Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Paul Penlington Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Andrew Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Peter Lamb Aelod Yn bresennol
Gordon Hughes Aelod Yn bresennol