Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12 Hydref 2021 10.00 am, Cyngor Sir

Lleoliad:   via VIDEO CONFERENCE

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies Aelod Absennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Flynn Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Alan James Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pat Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Mainon Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Christine Marston Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Penlington Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Glenn Swingler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrew Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Timms Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Eryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol