Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Hydref 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad, WEDI SYMUD

Lleoliad:   trwy cyfrwng fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Christine Marston Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Penlington Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Glenn Swingler Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Andrew Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Rhys Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tony Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Mark John Young Arsyllwr Mynychwyd